cirkel

Cirkel is een kleinschalig burgerinitiatief dat bewustzijn wil helpen groeien en verspreiden binnen de samenleving, de stad, de buurt. Door onze krachten te bundelen willen we een keten vormen die verspreiding van duurzame, eco-centrische, sociaal-artistieke initiatieven stimuleert. Hierbij staat creativiteit, welzijn, en maatschappelijk engagement centraal.

We nodigen friskijkers, dwarsdenkers, kunstenaars, knutselaars, dichters en meer uit om hun ervaring en mening met ons te delen. We organiseren tentoonstellingen, lezingen, discussies, workshops, uitwisselingen alles binnen de cirkel van een holistische eco- centrische manier van denken!

Havenstraat 39b - 3024 SG Rotterdam - Delfshaven

Een initiatief van cirkel en stichting Planeet KNUTS     facebook.com/cirkelshop